Bản tin BHXH 15/09/2019

BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2019 — 8 lượt xem

Cá nhân gian lận BHXH sẽ bị xử lý hình sự

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2019 — 7 lượt xem

Những chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện chính sách BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2019 — 8 lượt xem

Ứng dụng CNTT ngành BHXH được xây dựng theo mô hình tập trung

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2019 — 3 lượt xem

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tính tuân thủ pháp luật về BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2019 — 13 lượt xem