Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà nhận kết quả điện tử?

 Dù cơ quan Hải quan thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả bằng phương thức điện tử, nhưng vì sao doanh nghiệp vẫn muốn nhận kết quả bằng bản giấy?

Theo Tổng cục Hải quan, đối với các thủ tục thông quan hàng hóa thực hiện qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Hệ thống đã trả kết quả cho doanh nghiệp hoàn toàn bằng phương thức điện tử, cụ thể là tờ khai hải quan điện tử.


Đối với các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhận kết quả bằng hình thức giấy hoặc điện tử. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết doanh nghiệp lựa chọn nhận kết quả giấy. Nguyên nhân là do nếu chỉ nhận kết quả điện tử, doanh nghiệp có thể sẽ khó khăn khi thực hiện các thủ tục tiếp theo với các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Đơn cử như, doanh nghiệp được làm thủ tục trực tuyến thành lập kho ngoại quan, cơ quan Hải quan có thể trả quyết định dưới dạng chứng từ điện tử. Nhưng, khi tiến hành những thủ tục tiếp theo tại cơ quan quản lý ở địa phương, quyết định điện tử có thể sẽ không được chấp nhận.

Về thực trạng, doanh nghiệp đã thực hiện DVCTT nhưng vẫn phải xuất trình hồ sơ, chứng từ giấy, theo Tổng cục Hải quan, dù đã thực hiện DVCTT nhưng trong một số trường hợp vẫn phải xuất trình hồ sơ, chứng từ giấy.

Cụ thể, khi thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa, trường hợp tờ khai hải quan được Hệ thống quản lý rủi ro phân luồng thuộc luồng Vàng, luồng Đỏ, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các chứng từ giấy thuộc bộ hồ sơ hải quan để kiểm tra.

Để giảm việc xuất trình hồ sơ giấy của doanh nghiệp và theo tinh thần của Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về việc giảm tỷ lệ kiểm tra luồng Vàng, luồng Đỏ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành thực hiện cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tăng cường áp dụng quản lý rủi ro để tăng tỷ lệ tờ khai hàng hóa thuộc luồng Xanh.

Liên quan đến kết quả triển khai DVCTT nói chung của ngành Hải quan, theo Tổng cục Hải quan, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực và quyết tâm triển khai cung cấp DVCTT.

Cập nhật đến ngày 30/9/2019, Tổng cục Hải quan đã có 172/192 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan (chiếm 90%) đã được cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4, cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet. Trong đó, có 163 thủ tục được cung cấp DVCTT mức độ 4.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp bổ sung các DVCTT đối với một số thủ tục mới được ban hành, rà soát đánh giá các thủ tục đang được cung cấp DVCTT mức độ 3 để xem xét đề xuất cung cấp DVCTT mức độ 4.

Đồng thời, tích cực chuẩn bị, hoàn thiện các chức năng của hệ thống, sẵn sàng cho việc tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.


Theo haiquanonline