Từ 10/2, người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Từ ngày 10/2/2020, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua hệ thống duy nhất là dịch vụ thuế điện tử.

 

Người nộp thuế kê khai thuế TNCN tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, để nâng cấp dịch vụ điện tử thuận lợi, thống nhất một đầu mối, giúp người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận lợi, Cục Thuế TPHCM đang triển khai ứng dụng thuế điện tử. 

Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 9/2/2020, Cục Thuế TPHCM ngừng cung cấp hệ  thống dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế thuế điện tử để thực hiện chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống Dịch vụ thuế điện tử.

Ngày 10/2/2020, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua hệ thống duy nhất là dịch vụ thuế điện tử. Hệ thống này thay thế các hệ thống dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử trước đó.

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin, thực hiện chuyển đổi, có thể xem thông tin chi tiết trên trang web ngành thuế: http://gdt.gov.vn/wps/portal hoặc http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal.