• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTS24 VÀ CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM PHỐI HỢP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

🔴 Tại văn bản số 133/CV-TS24, Cục Thuế Hà Nam nhấn mạnh muốn hợp tác với TS24 để triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử cho Doanh nghiệp trên địa bàn như: Góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm thời gian, chi phí cho DN, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, lưu trữ/ quản lý hóa đơn vĩnh viễn,…

🔴   Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cũng nêu rõ về thời gian Doanh nghiệp trên địa bàn cần triển khai hóa đơn điện tử như sau: Các Doanh nghiệp, tổ chức, kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020 (Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

--------

🔴Giải pháp hóa đơn điện tử iXHD cho doanh nghiệp: https://web.ts24.com.vn/phan-mem-hoa-don-dien-tu-ixhd

-----

#TS24biz #iXHD #HoaDonDienTu #QuyDinhHoaDonDienTu #TraCuuHoaDonDienTu #HoiNghiHDDT #HDDT #iKeToan #KeToan

-------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

✉ Website: https://web.ts24.com.vn

✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188

✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154

✉ Email: info@ts24.com.vn

📲 App TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care