TS24 HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID CHO DOANH NGHIỆP

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn 776/UBND-KGVX, yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phải cài ứng dụng VssID trên thiết bị di động cá nhân trước ngày 31/3.

Theo đó, VssID (bảo hiểm xã hội số) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ 24/7...

Công văn 776/UBND-KGVX yêu cầu để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn Hà Nội, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử thì các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội phải:

 
 

- Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

- UBND các quận, huyện, thị xã, bưu điện thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, bưu điện huyện và bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Để sử dụng VssID, người dùng cần tìm và cài đặt ứng dụng này trên Appstore hoặc CHplay tại đường link:

- Với thiết bị dùng Android tại đây.

- Với thiết bị dùng IOS tại đây.

Sau khi cài đặt xong, người dùng cần mở ứng dụng, đồng ý các điều khoản, đăng ký hoặc đăng nhập rồi sử dụng VssID.