TS24 Corp trở thành hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là đơn vị đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2019, Công ty cổ phần TS24 (TS24 Corp) vinh dự trở thành Hội viên của (VCCI), đây sẽ là cơ hội để TS24 Corp có thể đến gần hơn với khách hàng của mình thông qua các hoạt động Hội nghị,  Hội thảo, các lớp đào tạo,…do TS24 & VCCI tổ chức và để thấu hiểu hơn nhu cầu của các Doanh nghiệp, TS24 Corp đưa ra những giải pháp phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp trong cách quản lý tổng thể, quản lý theo nghiệp vụ và chính phủ điện tử cho doanh nghiệp.


Các hội viên mới nhận chứng nhận từ VCCI

TS24 Corp đã mở rộng thêm các tiện ích giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp, cá nhân với cơ quan quản lý Nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhằm đạt được nhiều lợi ích cho các bên liên quan và chung tay đẩy nhanh công cuộc hiện đại hóa – văn minh cho toàn xã hội, nghiên cứu & phát triển các giải pháp nghiệp vụ cho doanh nghiệp trong việc quản lý nghiệp vụ nội bộ và giao dịch điện tử với các Cơ quan quản lý Nhà nước như Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Sở ban ngành...


Ông Nguyễn Hoài Nguyên Hậu – Trưởng phòng Marketing đại diện cho TS24 Corp nhận chứng nhận hội viên từ đại diện VCCI

Bộ sản phẩm chủ lực TS24 Corp: