TS24 đáp ứng tiêu chí kết nối trực tiếp của Tổng Cục Thuế

Image

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành đánh giá hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT). Đồng thời, tiến hành kiểm thử kết nối kỹ thuật và hệ thống, đảm bảo hạ tầng triển khai áp dụng HĐĐT.

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (Nghị định 123), tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT bao gồm: tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua và tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Các tiêu chí xác định cụ thể về 2 loại tổ chức này đã được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Hiện, cả nước có khoảng 800 tổ chức đang cung cấp giải pháp HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Khi triển khai HĐĐT theo Nghị định 123, hầu hết các đơn vị đều mong muốn phát triển dịch vụ nên có nhu cầu trở thành tổ chức lưu trữ, truyền nhận dữ liệu với cơ quan thuế.

Căn cứ vào Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ để ký hợp đồng kết nối, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT với có quan thuế theo 2 đợt, tương ứng với 2 giai đoạn triển khai. Đối với tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với tổ chức thực hiện kết nối hệ thống kỹ thuật và ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ HĐĐT với cơ quan thuế.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Trong số này có nhiều cái tên đang là nhà cung cấp có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ HĐĐT lớn như: Công ty Cổ Phần TS24, Tập đoàn Công nghiệp-viễn thông quân đội, Công ty CP Misa, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT, Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam, Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn,…

Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Sau khi lựa chọn được các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT, Tổng cục Thuế đã tổ chức thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống đợt 1 (từ 30/10-4/11) và đợt 2 (từ 4/11- 8/11) với các đơn vị này. Việc kiểm thử kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu được tiến hành giữa 6 cục thuế triển khai HĐĐT giai đoạn 1 là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong đó, nhóm nội dung kiểm thử tập trung tại Tổng cục Thuế bao gồm giải pháp phần mềm hỗ trợ việc lập HĐĐT; kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế; truyền nhận thông điệp đăng ký sử dụng HĐĐT, dữ liệu HĐĐT (hóa đơn có mã hoặc không mã của cơ quan thuế, hóa đơn sai sót, hóa đơn theo từng lần phát sinh) đến cơ quan thuế; giải pháp xác thực, bảo mật trong truyền nhận dữ liệu

Song song với đó là nhóm nội dung đối chiếu thực tế hạ tầng kỹ thuật của tổ chức truyền nhận với hồ sơ đề nghị của tổ chức bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp bảo mật tại trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu; kênh truyền kết nối với Tổng cục Thuế.

Nguồn: TCT