TRỰC TUYẾN CÁC CHÍNH SÁCH BHXH VÀ THUẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DO COVID-19

🔥 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhằm kịp thời thông tin đến Người lao động, Người sử dụng lao động và các Doanh Nghiệp.


🔥 TS24 đồng hành cùng Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển Doanh nghiệp Thành phố (CSED), Bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh và Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh tổ chức các buổi trực tuyến phổ biến các chính sách Thuế, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang được chính phủ và các cơ quan nhà nước hỗ trợ cho người lao động và các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.


🔥 Để hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT & BHTN; các chính sách Thuế hỗ trợ cho các Doanh nghiệp. TS24 trân trọng kính mời Quý khách hàng, Quý doanh nghiệp tham gia buổi trực tuyến:

Odoo • Text and Image

TRỰC TUYẾN: PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BHXH TRONG MÙA DỊCH COVID-19

💻 1. Hình thức tham gia: Trực tuyến tại Fanpage TS24

⏰ 2. Thời Gian: 09H00, Ngày 09/09/2021

3. Nội dung:

💁 Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

💁 TS24 trình bày những khó khăn của DN khi triển khai làm việc từ xa trong dịch COVID và giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho DN.

💁 Giới thiệu Giải pháp quản lý nhân sự HR24


Odoo • Text and Image

TRỰC TUYẾN: CHUYÊN ĐỀ "KẾ TOÁN - THUẾ - HÓA ĐƠN"

💻 1. Hình thức tham gia:Trực tuyến tại Fanpage TS24

⏰ 2. Thời Gian: 09H00, Ngày 10/09/2021

3. Nội dung:

💁 Phần 1: Nhắc lại những chính sách hiện hành đang áp dụng liên quan đến Kế toán - Hoá đơn - Thuế và cập nhật chính sách, văn bản mới.

💁 Phần 2: TS24 giới thiệu những phần mềm hỗ trợ cho công tác kế toán như dịch vụ T-Van (iKeToan) xuất hoá đơn (iXHD) và khai, nộp thuế (TaxOnline)

💁 Phần 3: Giải đáp thắc mắc và tặng quà phầm mềm iXHD và iKeToan