TRÌNH KÝ TỪ XA - TÍNH NĂNG MỚI ĐÃ SẴN SÀNG TRÊN TS24


 Tính năng "Trình ký từ xa" chính thức có mặt trên ứng dụng của TS24. Với chức năng này, người dùng chỉ cần sử dụng chữ ký số USB Token hiện có của doanh nghiệp để thực hiện việc ký số hàng loạt đối với Hóa đơn điện tử, tờ khai Thuế & các thủ tục BHXH...

🔥 𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́, 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡

“Trình ký từ xa” giúp người dùng không cần đầu tư chi phí để xây dựng hệ thống ký số HSM. Doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng tình hình xuất hóa đơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

🔥 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧

Chức năng giúp người dùng xuất hóa đơn điện tử tập trung, thực hiện ký số hóa đơn từ xa trên các thiết bị điện tử thông qua kết nối với Server của doanh nghiệp. Tính năng đồng bộ Google Drive, thiết lập thời gian ký hóa đơn và lưu trữ trực tuyến.


🔥 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐲́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣

Công cụ hỗ trợ thiết lập mở rộng phương thức trình ký hồ sơ trên các ứng dụng của bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD…) hỗ trợ chủ doanh nghiệp quản lý mọi công việc dễ dàng, chính xác ngay cả khi không có mặt tại văn phòng.


👉 TẢI ỨNG DỤNG: https://bit.ly/3ftiiX1

👉 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: https://bit.ly/3tWHMkT