• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTriển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn, giảm, hoàn thuế

 Kể từ ngày 1/9/2020, Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử tại 3 đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội.


Theo đó, kể từ ngày 1 đến ngày 30/9/2020, Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử tại 3 địa điểm: Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- gia công và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội).

Để đảm bảo việc triển khai thí điểm thuận lợi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nội cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ phối hợp với Cục Thuế XNK, Cục CNTT & Thống kê hải quan và nhà thầu để thực hiện triển khai thí điểm.

Lựa chọn DN có hoạt động miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai trong thời gian có các đơn vị hỗ trợ tại chi cục.