• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP, NGÀNH THUẾ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

Trong 9 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nặng nề đến kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách. Để tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, Tổng cục Thuế đang đôn đốc các cục thuế triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách chỉ đạt 66,4% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ, là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt trong quý II do thực hiện giãn cách xã hội, thu ngân sách sụt giảm 12% so cùng kỳ (đã loại trừ số thuế gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NÐ-CP). Bước vào quý III, kinh tế có dấu hiệu hồi phục trở lại (GDP quý III tăng 2,62%), tuy nhiên số thu ngân sách vẫn giảm khoảng 7,2% so với cùng kỳ. Dự báo kinh tế những tháng cuối năm phục hồi chậm. Nếu thu ngân sách quý IV không hồi phục được như diễn biến tăng trưởng kinh tế thì thu ngân sách cả năm 2020 sẽ hụt lớn so với dự toán. Bên cạnh đó, Chính phủ đang xem xét mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian, nâng mức hỗ trợ cho DN và người dân, chính vì vậy, nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm phát sinh rất thấp. Nhiều địa phương đang đối mặt với nguy cơ hụt thu so với số ước thu năm 2020 và sẽ ảnh hưởng lớn đến việc điều hành cân đối vĩ mô của Chính phủ.


Trong bối cảnh đó, để triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ người dân và DN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm 2020 ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế cần tập trung triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trong quý IV, trong đó trọng tâm là: tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các Nghị quyết, Chỉ thị mà UBTVQH, Chính phủ đã ban hành như: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Trong quá trình quản lý thu, nắm chắc diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sức khỏe DN, kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ kịp thời. Cơ quan thuế các cấp cần tổng hợp, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai thêm các chính sách về tài khóa, tín dụng, vốn, thị trường, an sinh xã hội... hỗ trợ DN, người dân trong những tháng cuối năm 2020 và cả năm 2021, giúp DN khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN bền vững. Song song với việc hỗ trợ kịp thời cho DN, người dân được hưởng đầy đủ các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ quan thuế cần tập trung lực lượng cho công tác quản lý thu, chống thất thu, khai thác tăng thu đối với những nguồn thu còn tiềm năng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020. Đặc biệt đối với những địa phương có tiến độ thu đạt thấp, địa phương điều tiết số thu về NSTW, địa phương có số nợ thuế tăng cao cần phấn đấu tăng thu tối đa từ những nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tổ chức giao nhiệm vụ thu NSNN quý IV/2020 cho từng phòng quản lý thu, từng chi cục thuế, đến từng cán bộ quản lý thu theo từng tháng sát với khả năng khai thác nguồn thu. Đối với những địa bàn có tiến độ thu ngân sách đạt khá cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thu để phấn đấu tăng thu, bù đắp số giảm thu do tác động của dịch Covid-19.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý NNT để đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu không thuộc diện được gia hạn, miễn giảm và những khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, tránh tình trạng phát sinh số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp thuế do NNT không nắm bắt kịp thời về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế. Tổ chức rà soát kỹ báo cáo tài chính hàng quý, nắm bắt kết quả kinh doanh của các DN, tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng thương mại để đôn đốc tạm nộp thuế TNDN năm 2020 sát với thực tế phát sinh trước ngày 31/10/2020; đôn đốc nộp kịp thời các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại vào NS theo quy định; rà soát, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu 100% vào NSTW như: phí, lệ phí, đất đai, thu khác của NSNN.

Cơ quan thuế các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tham mưu cho UBND tỉnh, TP, các ban ngành tại địa phương chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, đẩy nhanh tiến độ thu các khoản có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản...vào NSNN; Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước để thực hiện thu tiền nợ thuế và khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật khi nhà nước đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 11/CT TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, đang triển khai, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Các cục thuế cần tổ chức giao nhiệm vụ thu hồi nợ đọng thuế quý IV/2020 đến từng phòng quản lý, chi cục thuế, từng cán bộ quản lý; kiên quyết cưỡng chế, xử lý thu hồi nợ thuế đối với các DN dây dưa, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế, các DN có khả năng nộp thuế đầy đủ nhưng nộp thuế không đúng hạn, lợi dụng chính sách hỗ trợ tiền thuế của Nhà nước để nợ đọng, chiếm đoạt tiền thuế; bố trí bộ phận trực vận hành hệ thống CNTT, bộ phận một cửa điện tử thông suốt 24/7, đặc biệt là trong những ngày cuối tháng, cuối năm để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Cục thuế các địa phương cần tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác đánh giá tác động đến thu NSNN do dịch Covid-19, theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của DN và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thu ngân sách hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành thu NSNN của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính./.