• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTRIỂN KHAI MỞ RỘNG TIỆN ÍCH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2020

Căn cứ nghị quyết 36a/2015/NQ-CP của chính phủ về chính phủ điện tử ngày 14/10/2015, trong đó yêu cầu Bộ Tài Chính là "Thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế"


🔔 Theo đó TS24 đồng hành cùng các DN với chương trình khuyến mãi
------

🔥 CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HĐĐT CHO DN: ĐỔI HĐ GIẤY LẤY HĐĐT:

⚡️Link: https://bit.ly/3kWSuDY

🔥 Giải pháp hóa đơn điện tử iXHD cho doanh nghiệp

⚡️ Link: https://bit.ly/2BdwDHm

-----

#TS24biz #iXHD #HoaDonDienTu

#QuyDinhHoaDonDienTu

#TraCuuHoaDonDienTu

#HoiNghiHDDT #HDDT

#Thuế #KeToan

-------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

✉ Website: https://web.ts24.com.vn

✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188

✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154

✉ Email: info@ts24.com.vn

📲 App TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care