Tổng Cục Thuế kiểm thử giải pháp kỹ thuật triển khai hóa đơn điện tử

Image

Chiều ngày 30/10, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kế hoạch kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống giữa Tổng cục Thuế và các Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đối với các cơ quan thuế tại 6 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, việc tổ chức thử nghiệm sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 01/11/2021 đến 03/11/2021), trọng tâm là kiểm thử việc hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa 6 Cục Thuế thuộc các tỉnh thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình định và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo ông Phạm Quang Toàn, nhóm nội dung kiểm thử tập trung tại Tổng cục Thuế bao gồm giải pháp phần mềm hỗ trợ việc lập hóa đơn điện tử; kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; truyền nhận thông điệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu hoá đơn điện tử (hóa đơn có mã/không mã của cơ quan thuế, hóa đơn sai sót, hóa đơn theo từng lần phát sinh) đến cơ quan thuế; giải pháp xác thực, bảo mật trong truyền nhận dữ liệu…


Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Song song với đó là nhóm nội dung đối chiếu thực tế hạ tầng kỹ thuật của Tổ chức truyền nhận với hồ sơ đề nghị của tổ chức bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp bảo mật tại trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu; kênh truyền kết nối với Tổng cục Thuế.

Tại Thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế thông tin lựa chọn các tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trong số các tổ chức có văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử để triển khai tại 06 tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành đánh giá hồ sơ đề nghị của 11 tổ chức và đang phối hợp với 18 tổ chức để làm rõ hồ sơ. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế căn cứ vào thông tin số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử của tổ chức tính đến ngày 31/8/2021 (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế) để lựa chọn tổ chức có số lượng khách hàng lớn ./.

Nguồn: Tổng Cục Thuế