• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra mặt hàng thiết bị vệ sinh

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc.


Theo đó, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK cần thực hiện đúng quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP); Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xuất xứ hàng hóa; Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương; Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ của Tổng cục Hải quan; công văn 5189/TCHQ-GSQL; đối với ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa; các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Trường hợp lô hàng thuộc diện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan yêu cầu công chức Hải quan lưu ý kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên hàng, chất lượng, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan với bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), hóa đơn thương mại…). Trường hợp phát hiện người khai hải quan khai tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa XK, NK không phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, không phù hợp với thông tin về hàng hóa đã khai trên C/O; các thông tin thể hiện trên nhãn hàng hóa không phù hợp thì xử lý theo quy định.

Đối với hàng hóa XK, trường hợp có cơ sở nghi ngờ người khai hải quan khai xuất xứ hàng hóa không chính xác hoặc có dấu hiệu lợi dụng xuất xứ, ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam để chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, cục hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành xác minh tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định xuất xứ, nơi sản xuất của hàng hóa theo quy định. Trường hợp cần thiết thì tổng hợp, báo cáo và gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh đó, Tổng cục hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trên tờ khai hải quan NK với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để xác định trị giá khai báo đúng quy định. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo thì thực hiện tham vấn, kiểm tra, xác định trị giá theo quy định.

Các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu. Trong quá trình giám sát hàng hóa lưu giữ tại cửa khẩu nếu phát hiện hàng hóa không có nhãn mác, xuất xứ hoặc có nghi ngờ gian lận về số lượng, chủng loại, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa thì thực hiện kiểm tra thực tế ngay tại cửa khẩu và chuyển thông tin cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để xử lý theo quy định.

Trường hợp DN vi phạm pháp luật, gian lận trốn thuế hoặc mặt hàng NK có nghi vấn về trị giá, nhãn hiệu, số lượng thì thiết lập tiêu chí, đưa vào diện có rủi ro cao để áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp, đồng thời tiến hành kiểm tra sau thông quan để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của DN.

Theo: HaiQuanOnline