• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTiếp tục lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

Để kịp thời đưa Luật Quản lý thuế sửa đổi (Luật Quản lý thuế số 38) vào áp dụng từ 1/7/2020, Tổng cục Thuế đang tiếp tục lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế


Một trong những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38, đó là đã dành hẳn một chương (Chương X) quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử. Vì đây là nội dung mới của luật, nên việc xây dựng thông tư hướng dẫn đã được Tổng cục Thuế thực hiện khá thận trọng.

Sau khi gửi lấy ý kiến lần đầu, đến nay Tổng cục Thuế đã nhận được 101 ý kiến tham gia, trong đó có có 11 ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ; 30 ý kiến của UBND các tỉnh; 2 ý kiến của các hiệp hội (Hội tư vấn thuế Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); 3 ý kiến của các đơn vị thuộc bộ; 58 ý kiến của các cục thuế…

Để thông tư hướng dẫn ban hành kịp thời và có tính khả thi cao, ngoài việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đông đảo các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo.

Tổ chức, cá nhân quan tâm và muốn góp ý cho thông tư có thể truy cập trang web của Tổng cục Thuế theo địa chỉ www.gdt.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn.

Tổng cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý của các tổ chức, cá nhân cho dự thảo thông tư, qua đó sớm hoàn thiện và trình Bộ Tài chính ban hành khi Luật Quản lý thuế số 38 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020./.