• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageThông báo: Kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử


Kính gửi:                                                                  

- Các Ngân hàng Thương mại             

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN 

Thực hiện kế hoạch kiểm thử hoạt động các hệ thống ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, Tổng cục Thuế có kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), thời gian cụ thể như sau:

Từ 18 giờ 00 ngày 10/01/2020 đến 18 giờ 00 ngày 12/01/2020.

(Chi tiết tại công văn số 129/TCT-CNTT ngày 09/01/2020 gửi đính kèm).

Để việc kiểm thử hoạt động hệ thống đảm bảo thành công và đúng kế hoạch, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị phối hợp như sau:

1.       Các Ngân hàng thương mại đối chiếu và xử lý dữ liệu tồn giữa hệ thống Thuế điện tử và Hệ thống của Ngân hàng.

2.       Các đơn vị T-VAN thông báo cho người nộp thuế về thời gian dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế như nêu trên.

3.       Các Ngân hàng thương mại, T-VAN theo dõi hoạt động của hệ thống sau kiểm thử và thông báo kịp thời cho Tổng cục Thuế các vấn đề, vướng mắc nếu có.

Trong quá trình phối hợp nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Cục CNTT - Tổng cục Thuế (qua số điện thoại 024.37689679 số máy lẻ 2180 hoặc 2015; địa chỉ email: Nhomhttdt@gdt.gov.vn) để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị NHTM, T-VAN được biết và phối hợp thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để các NHTM, tổ chức T-VAN được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.