• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageTHỜI GIAN VÀNG ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HĐĐT

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thì việc sử dụng hóa đơn sẽ thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài Chính sẽ là 2 văn bản pháp luật chính quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XUẤT HÓA ĐƠN CHO DOANH NGHIỆP ⚡️:
https://bit.ly/2BdwDHm

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HĐĐT CHO DN: ĐỔI HĐ GIẤY LẤY HĐĐT⚡️ 
https://bit.ly/3kWSuDY

--------------

🔔 Cục thuế của các Tỉnh, Thành phố cũng nêu rõ về thời gian Doanh nghiệp trên địa bàn cần triển khai hóa đơn điện tử như sau: Các Doanh nghiệp, tổ chức, kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

🔔 Đồng thời Doanh nghiệp tại địa bàn của các thành phố và các tỉnh cũng hết sức lưu ý rằng kể từ ngày 1/11/2020 thì một số văn bản pháp luật quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực. 

🔔 Do đó, từ nay đến 01/11/2020 là thời điểm vàng để doanh nghiệp tại Thành phố và các tỉnh tìm hiểu, làm quen và đăng ký sử dụng HĐĐT.

👉 TS24 tự hào là nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Cục thuế TP.HCM và Cục thuế Hà Nội kiểm định và tin tưởng. Phần mềm iXHD là phần mềm quản lý xuất hóa đơn điện tử của TS24. Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy định nghiệp vụ hóa đơn và hỗ trợ Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian quản lý hóa đơn…

-----------

🎯Chi cục Thuế Quận Thủ Đức: Thông báo cho các DN triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

  👉 Link https://bit.ly/2G9uvm8

🎯Cục Thuế tỉnh Hà Nam: Thông báo cho các DN triển khai sử dụng hóa đơn điện tử 

 👉 Link: https://bit.ly/30lAH1l

🎯Cục Thuế thành phố Hà Nội: Có hơn 88% Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử

 👉  Link: https://bit.ly/36ozLxf

-------------

#TS24biz #iXHD #HoaDonDienTu #QuyDinhHoaDonDienTu #TraCuuHoaDonDienTu #HoiNghiHDDT #HDDT #iKeToan #KeToan