THÊM 5 TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CẦN ĐỦ NỘI DUNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, quy định cụ thể các trường hợp hóa đơn điện tử không cần có đủ nội dung.

Theo đó, so với quy định hiện nay về các trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123 đã bổ sung thêm 03 trường hợp sau đây:

- Hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người mua;

- Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý là hóa đơn xuất ra theo báo cáo đã đối chiếu giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp thì không nhất thiết phải có đơn giá.

- Hóa đơn về hoạt động xây dựng, lắp đặt, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh không bắt buộc có đơn vị tính; số lượng; đơn giá; tên hàng hóa, dịch vụ ghi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng giữa các bên.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.

Trong khi hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không

-----------

🔔 Theo đó TS24 đồng hành cùng các DN với chương trình khuyến mãi

🔥 CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HĐĐT CHO DN: ĐỔI HĐ GIẤY LẤY HĐĐT:

⚡️Link: https://bit.ly/3kWSuDY

🔥 Giải pháp hóa đơn điện tử iXHD cho doanh nghiệp

⚡️ Link: https://bit.ly/2BdwDHm

-----

#TS24biz #iXHD #HoaDonDienTu #QuyDinhHoaDonDienTu #TraCuuHoaDonDienTu #HoiNghiHDDT #HDDT #Thuế #KeToan

-------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

✉ Website: https://web.ts24.com.vn

✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188

✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154

✉ Email: info@ts24.com.vn

📲 App TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care