Tặng 200 Hoá đơn điện tử trên phần mềm iXHD

Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng hóa đơn điện tử...

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện kế hoạch số 32/KH-CT ngày 28/06/2018 của Cục Thuế TP.HCM về việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC: “hướng đến mục tiêu trong năm 2019 đạt 100% Doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM sử dụng hóa đơn điện tử”, Công ty Cổ phần TS24 phối hợp cùng Cục thuế, Chi cục thuế triển khai chương trình:

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ, MIỄN PHÍ 200 HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM iXHD TRONG 03 THÁNG• Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

• MIỄN PHÍ 200 hóa đơn trong 03 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng

• MIỄN PHÍ thủ tục tạo quyết định, cài đặt hóa mẫu hóa đơn và gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế.

Đăng ký ngay hoặc liên hệ hotline (028)-3866-4188 line 1 / email tuvan@TS24.com.vn (Phòng tư vấn dịch vụ) để biết thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ