• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageSổ BHXH làm chưa được một năm thì có rút được không?

Thứ nhất: Về thủ tục khi kết thúc hợp đồng lao động

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên;trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 về Cấp sổ BHXH của Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH như sau:

“4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Như vậy thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 


Thứ hai: Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội

Về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, do câu hỏi bạn đặt ra chưa đầy đủ dữ liệu nên trong trường hợp này luật sư sẽ hướng dẫn quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện hưởng BHXH một lần:

“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y Tế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 1 Nghị quyết 93/2015 thì :

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần ”. 

Căn cứ quy định trên, trong trường hợp bạn có đủ điều kiện và có nhu cầu rút BHXH thì có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Về mức hưởng và thủ tục hưởng bạn có thể tham khảo thêm trong Luật BHXH 2014 và các văn bản khác có liên quan.

Tuy nhiên, theo Công văn số 3758/BHXH-TT về tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH:

Khi nhận BHXH một lần thì NLĐ sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có gì bảo đảm cho cuộc sống lúc về già.

Với mức 22% tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì tổng mức đóng/năm là 2,64 tháng lương nhưng mức hưởng BHXH một lần/năm đóng BHXH chỉ bằng 2 tháng lương;

Vì vậy, bạn nên bảo lưu và tiếp tục tham gia BHXH trong những công ty sau này bạn làm việc.