Ra mắt TaxData - Quản lý sổ thuế

Với chính sách “Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp” và Cơ quan Thuế sẽ hậu kiểm, Doanh nghiệp không quản lý tốt sổ thuế của mình thì sẽ gặp rủi ro về sau.

Với chính sách “Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp” và Cơ quan Thuế sẽ hậu kiểm, nếu Doanh nghiệp không quản lý tốt sổ thuế của mình thì sẽ gặp rủi ro về sau.
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Thuế, Công ty TS24 đã đưa ra dịch vụ TaxData nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang kê khai thuế bằng dịch vụ iHTKK và TaxOnline có thể quản lý sổ thuế dễ dàng.

Vậy TaxData - Quản lý sổ thuế là gì?
Đây là công cụ thông minh, tích hợp với iHTKK và TaxOnline để tự động lấy dữ liệu tờ khai thuế đã nộp,giấy nộp thuế đã nộp đưa vào chức năng quản lý sổ thuế. Giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, quản lýsố liệu thuế chính xác nhất, lưu trữ các chứng từ thuế thuận tiện - tự động. Chức năng yêu cầu lấy dữliệu từ Cơ quan Thuế để đối chiếu so sánh ngay trên ứng dụng này cũng là một chức năng “đắt giá”.Những rủi ro về thuế với DN sẽ không còn khi bạn đã sử dụng TaxData.

Các tiện ích của TaxData