Quy trình, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy trình cũng như thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bạn Ánh Hồng hỏi: Hiện tại tôi có đi làm ở công ty và công ty cũng đã báo đóng bảo hiểm xã hội cho tôi nhưng từ tháng 10.2020 tới giờ vẫn không có phản hồi lại. Vậy tôi có thể tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được không và quy trình, thủ tục như thế nào?

- Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:


a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng.

- Tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo nội dung bạn trình bày, hiện bạn đang đi làm tại một công ty và công ty có báo đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn, đối chiếu với quy định nêu trên bạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo: NLĐ