Phương án chi trả lương hưu tại địa phương có ca mắc COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đối với các đơn vị thuộc khu vực, địa bàn có ca mắc bệnh kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 287/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đối với các đơn vị thuộc khu vực, địa bàn có ca mắc bệnh kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với dịch bệnh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương.


Xây dựng phương án điều hành khẩn cấp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bố trí linh hoạt công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở, làm việc trực tuyến tại nhà; đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; giải quyết kịp thời, linh hoạt việc thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cấp, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế, chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29.1.2021 của Bộ Y tế, trong đó lưu ý việc cấp thuốc điều trị ngoại trú dài ngày đối với người bệnh mãn tính, xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR.

Bên cạnh đó, thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2539/BHXH-CSYT ngày 10/8/2020... để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia theo quy định.

Đối với các đơn vị thuộc khu vực, địa bàn chưa phát hiện có ca mắc bệnh, yêu cầu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, những công chức, viên chức, người lao động đã đi, đến, trở về từ những khu vực, địa điểm có dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương.

Đồng thời, thông tin ngay đến Thủ trưởng đơn vị để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.

Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị, họp bằng hình thức trực tuyến.