• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguagePhạt tiền gấp 3 lần số thuế đã trốn kể cả đó là lần đầu

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, người nộp thuế bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế nếu người nộp thuế trốn thuế lần đầu.

Theo Điều 17 Nghị định 125, phạt tiền 3 lần số tiền thuế đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi như không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không ghi chép trong sổ kế toán; sử dụng hóa đơn không hợp pháp… (quy định tại khoản 1 Điều 17) và có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.


Về quy định này, trước đây tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi nêu trên, trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai mà có 2 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ tư trở đi.

Như vậy, Nghị định 125/2020/NĐ-CP không quy định là vi phạm lần thứ bao nhiêu mới có thể bị phạt 3 lần số tiền thuế trốn, mà quy định nếu ngay từ lần đầu tiên trốn thuế nếu có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên thì sẽ bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn.

Ngoài tặng nặng mức phạt ngay từ lần đầu tiên trốn thuế, Nghị định 125 cũng tăng mức phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế. Theo Điều 19, Nghị định 125, phạt tiền từ 6 - 16 triệu đồng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế.

Trước đây tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 129/2013/NĐ-CP thì mức phạt tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 10 triệu đồng.

Như vậy, đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế thì mức phạt của Nghị định 125/2020/NĐ-CP đã tăng lên gấp 1,6 lần so với mức phạt ở Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

Nghị định 125 cũng bổ sung hình thức xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Theo Điều 27 của nghị định, phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 1-5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng đói với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Như vậy, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ giúp hạn chế những hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Nếu vi phạm thời hạn hủy, tiêu hủy hóa đơn có thể sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng.

Để điều chỉnh hành vi vi phạm đối với hóa đơn điện tử, Nghị định 125 bổ sung quy định về mức xử phạt đối với hành vị vi “chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn”. Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi “chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn” có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Với những thay đổi trong việc nâng mức xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2020. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày nghị định này có hiệu lực, nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi nghị định này có hiệu lực, thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó./.