Đóng bảo hiểm bao lâu để được hưởng chế độ thai sản?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con...


Khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai.

- Lao động nữ sinh con.

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Theo đó, tại Khoản 2 điều này quy định cụ thể, người lao động thuộc trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, người lao động căn cứ vào quy định trên để xác định mình có thuộc trường hợp hưởng chế độ thai sản hay không.