Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là loại hóa đơn mà người sử dụng phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn mỗi khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dưới đây là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

* Hóa đơn bán hàng:

Theo điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp sau:

- Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Theo khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP điều kiện hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khibán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

Điều kiện

1. Thực hiện sổ sách kế toán.

2. Sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên.

3. Doanh thu năm trước liền kề.

- Từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.

- Từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Như vậy, nếu không đáp ứng được điều kiện trên thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

- Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử.

* Hóa đơn GTGT:

Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử.

- Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Người sử dụng phải gửi đơn đề nghị cấp hoá đơn

Theo điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh phải gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

- Sau khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có), cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

ƯU ĐÃI TẶNG VOUCHER SỬ DỤNG iXHD MIỄN PHÍ
Chương trình ưu đãi dành tặng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24 diễn ra vào những tháng cuối năm 2019. 
💯 Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 23/10/2019 - 31/12/2019
💯 Đối tượng áp dụng:
 - Khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ của TS24
 - Khách hàng đã và đang sử dụng một trong các dịch vụ của TS24: Chữ ký số công cộng Safe-CA, iBHXH, TaxOnline, iHaiQuan, iThongKe;
 - Khách hàng tham gia chương trình giới thiệu "Hóa đơn điện tử - Giải pháp tổng thể Doanh nghiệp"
💯 Nội dung chương trình:
 - Trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi, khách hàng thuộc đối tượng áp dụng sẽ nhận được email Voucher khuyến mãi.
💯 Giá trị Voucher: Gói dịch vụ hóa đơn điện tử iXHD-1 số lượng 1000HĐ thời hạn sử dụng 1 năm miễn phí trị giá 599.000 VNĐ.
Đăng ký tham gia chương trình giới thiệu Hóa đơn điện tử:
http://bit.ly/TangVoucheriXHDMienPhi

Odoo • Text and Image