• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageNhững khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Dưới đây là các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2021.

 

Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, các khoản bổ sung khác được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Và như vậy, các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ là: Tiền lương; Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút; Phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Do đó, có thể xác định các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Tiền thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; tiền hỗ trợ xăng xe; tiền hỗ trợ điện thoại; tiền hỗ trợ đi lại;

Ngoài ra còn có tiền hỗ trợ nhà ở; tiền hỗ trợ giữ trẻ; tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ; tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết; tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn; tiền sinh nhật của người lao động; tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.