• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageNhiều cải cách hành chính hải quan được triển khai tích cực, hiệu quả

Trong quý III/2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đáp ứng  chỉ đạo của Bộ Tài chính


Tổng cục Hải quan vừa có báo cáo đánh giá về công tác cải cách và kiểm soát cải cách hành chính (CCHC) cho thấy, về cơ bản đều đạt được mục tiêu quan trọng được Bộ Tài chính giao.

Về việc triển khai công tác CCHC năm 2020, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính công bố 16 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 2 TTHC sửa đổi bổ sung và thay thế 09 TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng đã thực hiện kiểm tra CCHC đối với các đơn vị trực thuộc gồm: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số 133/QĐ-BTC.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan chủ động  tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa công tác báo cáo định kỳ ngành Hải quan theo chỉ đạo tại Quyết định số 559/QĐ-TTg (ngày 24/4/2017) về “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Kết quả, ngày 9/9/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-TCHQ về Danh mục hệ thống báo cáo định kỳ ngành Hải quan, trong đó đã cắt giảm 63% số lượng báo cáo định kỳ hiện hành. Đây là tỷ lệ cắt giảm báo cáo nhiều nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, góp phần giảm bớt tần suất và số lượng báo cáo định kỳ, hướng tới báo cáo điện tử trong toàn ngành Hải quan./.