Một số nội dung lưu ý khi Quyết toán Thuế 2018 trên phần mềm Taxonline.

Một số nội dung lưu ý khi Quyết toán Thuế 2018 trên phần mềm Taxonline.

1. Vài lưu ý nhập liệu trên tờ khai trong phần mềm TaxOnline

    1.1. Thuế Thu nhập Cá nhân

 • •  Lập tờ khai 05/QTT-TNCN (TT92) theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, thực hiện đăng nhập và khởi động ứng dụng TaxOnline™

Bước 2:  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai”, chọn “Quyết toán” sau đó chọn mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN (TT92)

 • •  Nhập liệu trực tiếp hoặc nạp dữ liệu từ file mẫu.
 • •  Công thức tính thuế TNCN hướng dẫn theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, PL 01/PL-TNCN & PL 02/PL-TNCN.
 • •  Các khoản giảm trừ: bản thân 9.000.000 VNĐ/tháng, người phụ thuộc 3.600.000 VNĐ/tháng, BHXH, phụ cấp…
 • •  Đơn vị quyết toán thay: Người lao động có hợp đồng: tổng thu nhập trong năm sẽ khấu trừ với các khoản giảm trừ để tính thuế TNCN.
 • •  Đơn vị không quyết toán thay: Người lao động không hợp đồng: tổng thu nhập trong năm sẽ khấu trừ 10% hoặc 20%, xuất bảng kê khấu trừ thuế cho cá nhân tự quyết toán với cơ quan Thuế (tùy theo đối tượng NLĐ có cư trú hoặc không cư trú)

    1.2. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

 • •  Lập tờ khai 03/TNDN theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, thực hiện đăng nhập và khởi động ứng dụng TaxOnline™ (Tương tự khi khai thuế thu nhập cá nhân).

Bước 2: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” sau đó chọn tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN).

 • •  Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm. (Mẫu tờ khai này không hỗ trợ file mẫu)
 • •  Tờ khai chính, chỉ tiêu C7 -> C9 nhập số tiền, chỉ tiêu C9a nhập thuế suất.

    1.3. Báo cáo tài chính

 • •  Lập tờ khai tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, thực hiện đăng nhập và khởi động ứng dụng TaxOnline™ (Tương tự khi khai thuế thu nhập cá nhân).

Bước 2: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác”, chọn “Báo cáo tài chính” sau đó chọn mẫu tờ khai phù hợp với loại hình doanh nghiệp

 • •  Nhập liệu trực tiếp hoặc nạp dữ liệu từ file mẫu.

 ** Tham khảo các thông tư, nghị định hướng dẫn về Quyết toán thuế 2018:

 • •  THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC
 • •  THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC
 • •  THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC
 • •  THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC
 • •  THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC
 • •  THÔNG TƯ 49/2014/TT-NHNN
 • •  NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP

2.TaxDataĐốichiếutựđộngĐiềuchỉnhnhanhchóng

 Đăng ký ngay để nhận tài khoản TaxDataFree miễn phí tính năng quản lý sổ thuế.

 Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký vui lòng liên hệ 028 3866 4188 để được hướng dẫn chi tiết.