Lý do không giảm thuế thu nhập cá nhân do COVID-19: Tổng cục Thuế có nhầm?