Làm một tuần, nghỉ ba tuần, có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Khoản Bạn đọc có email dongphucx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty tôi có thỏa thuận với 4 nhân viên nghỉ không lương 3 tuần, làm việc 1 tuần. Công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội cho những người này không?

Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản


Do đó, nếu bạn và công ty thỏa thuận chỉ làm việc một tuần trong tháng, thì tháng đó cả công ty và người lao động đều không phải trả tiền tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.