• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageKhi nào doanh nghiệp được giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội?

Theo điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ–CP về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất;

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất, bệnh nghề nghiệp.

Cũng theo điểm a khoản 1 điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng với những doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tại điều 5 Nghị định này là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu công ty của bạn muốn giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động phải đáp ứng các điều kiện nêu trên; mức đóng là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.