Kế toán thời công nghệ số với iKetoan Cloud

Image

iKeToan Cloud không chỉ đáp ứng những yêu cầu cơ bản về Quản lý Tài chính Kế toán doanh nghiệp mà nó còn cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp Quản lý toàn diện, với các tính năng nổi bật mà iKetoan Cloud mang lại:

  Tự động hạch toán: Tự động hạch toán khi tích hợp tính năng bán hàng, mua hàng…. hạch toán tự động khi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Tích hợp dữ liệu: Hỗ trợ chế độ kế toán Việt Nam với đầy đủ các báo cáo theo quy định của pháp luật. Tích hợp dữ liệu với ứng dụng iKeToan.

  Quản lý kế toán - tài chính: Đầy đủ tính năng, phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài chính một cách dễ dàng.

  Hỗ trợ đa phương thức: Quản lý, theo dõi lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch. Hỗ trợ đa phương thức: nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO)… Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân…)


Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Hệ thống iKeToan Cloud – Quản lý kinh doanh, quản lý hiệu quả tất cả tiện ích cần thiết cần có của tất cả loại hình doanh nghiệp: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng, Giáo dục,…

Nhanh gon – Tiện lợi – Tối ưu – Hiệu quả là những gì iKeToan Cloud mang đến cho bạn./.