• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageKẾ HOẠCH TẠM DỪNG CÁC HỆ THỐNG ỨNG DỤNG TẠI TỔNG CỤC THUẾ


Tổng cục Thuế thông báo về việc tạm dừng hoạt động của các ứng dụng và các dịch vụ truyền nhận thông tin, dữ liệu với các đơn vị để thực hiện kiểm thử hoạt động của các hệ thống ứng dụng tại trung tâm dữ liệu dự phòng.

- Tạm dừng hoạt động của các ứng dụng tại trung tâm dữ liệu hành chính.
- Tạm dừng việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng tại trung tâm dữ liệu hành chính.
- Tạm dừng việc truyền nhận dữ liệu với các đơn vị, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán....

Thời gian: từ 18h00 ngày 27/11/2020 đến 18h00 ngày 29/11/2020.

Chúng tôi xin thông báo để Quý khách có thể chủ động sắp xếp không ảnh hưởng đến công việc.

Hết thời gian trên, toàn bộ hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Chi tiết thông báo: xem tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý khách đã sử dụng các sản phẩm dịch vụ của TS24!