• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageHướng dẫn nhiều thủ tục về hoạt động thương mại biên giới

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh biên giới đất liền hướng dẫn thực hiện các thủ tục về hoạt động thương mại biên giới theo Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. 


Về việc sử dụng Lệnh hình thức mức độ kiểm tra đối với hàng hóa XNK của cư dân biên giới, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với việc kiểm tra thực tế hàng hóa XK của cư dân biên giới, chi cục hải quan cửa khẩu sử dụng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra theo mẫu 06/LHT/GSQL Phụ lục 2 Quy trình 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK của cư dân biên giới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 9 Thông tư 80/2019/TT-BTC; trường hợp chưa có phần mềm quản lý, in, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng XK, NK của cư dân biên giới, chi cục hải quan cửa khẩu mở sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng XK, NK của cư dân biên giới (số tờ khai là số thứ tự trên Sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng hóa XK, NK của cư dân biên giới).

Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải là đò, thuyền, xe thô sơ có gắn động cơ điện qua lại khu vực biên giới để giao nhận hàng, cục hải quan các tỉnh biên giới đất liền hướng dẫn các chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới theo quy định tại Điều 81 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc mở Sổ quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới theo mẫu số QLPT-BG 2019/HQVN tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 80/2019/TT-BTC.

Theo: HaiQuanOnline