Hơn 98% thuế, phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử

Thông tin được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cho biết tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí ngày 17/7. 


Từ năm 2009, ngành hải quan đã thực hiện thu thuế, phí, lệ phí bằng phương thức điện tử với cách thức được hoàn thiện dần theo thời gian. Năm 2014, Tổng cục Hải quan triển khai công tác phối hợp thu với 11 ngân hàng thương mại.

Tiếp đó, triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan.

Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng và triển khai đề án chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu. 

Không chỉ phục vụ cho cơ quan hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho DN, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Đơn cử, từ ngày 6/1/2020, UBND TP Hải Phòng đã thực hiện thu phí  sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua cổng thanh toán điện tử hải quan 24/7. Hiện có 4 ngân hàng phối hợp thu hộ phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển cho Hải Phòng.

Trong tương lai, hệ thống này sẽ phục vụ thanh toán bằng phương thức điện tử không chỉ giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước (B2G) mà còn cả thanh toán điện tử giữa DN với DN tham gia cơ chế một cửa quốc gia.