Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Sáng ngày 16/3, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế đã diễn ra buổi Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục Thuế địa phương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách chủ trì buổi hội thảo.


Trên cơ sở bản dự thảo Thông tư của Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính, ngày 25/02/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 1914/BTC-TCT gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, VCCI; đăng tải trên các Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; đồng thời gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cũng đã được đăng tải xin ý kiến rộng rãi.


Phát biểu tại buổi Hội Thảo, Ông Vũ Xuân Bách – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế với vai trò là cơ quan có kinh nghiệm thực tế quản lý tại cơ sở; đồng thời là cơ quan có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền xin ý kiến các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý, từ đó tiếp nhận ý kiến đóng góp cụ thể các doanh nghiệp vào nội dung dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo nội dung Thông tư khi ban hành có tính khả thi cao.

Buổi Hội thảo được làm việc theo nguyên tắc đại diện các Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế sẽ tập trung trình bày các nội dung trong dự thảo. Tiếp đó, đại diện các Cục thuế tham gia ý kiến trực tiếp với từng điểm mới được đề cập trong dự thảo Thông tư.

Tại buổi Hội thảo, ông Lưu Đức Huy, Vụ Trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) đã trình bày về nội dung Chương IX (gồm 11 điều từ Điều 84 đến điều 94) về công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.

Đại diện ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra và Kiểm tra thuế đã trình bày nội dung 3 điều (từ điều 81-83) trong chương VIII về nội dung kiểm tra thuế.

Cũng tại buổi Hội thảo, bà Trần Thị Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đã trình bày về nội dung Điều 73 về việc áp dụng “Thủ tục thỏa thuận song phương theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác (MAP) tại Chương VI dự thảo Thông tư”.