Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Tổng cục Hải quan ban hành công văn 7956/TCHQ-GSQL hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về nhập khẩu thóc lúa gạo từ Campuchia trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan cho biết, đã nhận được báo cáo vướng mắc của một số cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng “thóc/lúa, gạo (các loại)” nhập khẩu từ Campuchia có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu E do Campuchia cấp.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 1417/XNK-TMQT ngày 8/12/2020, để đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ công văn số 1417/XNK-TMQT để thực hiện.

Theo đó, trường hợp bộ hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp có C/O mẫu E từ Campuchia thì căn cứ Nghị định số 153/2017/NĐ-CP để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

Trường hợp doanh nghiệp có C/O mẫu S từ Campuchia thì căn cứ Nghị định số 92/2019/NĐ-CP, Thông tư số 08/2019/TT-BCT ngày 26/6/2019 của Bộ Công thương để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch và thực hiện theo dõi trừ lùi hạn ngạch thuế quan theo quy định./.