• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageHải quan đảm bảo thông quan hàng hóa trong thời gian cao điểm chống dịch Covid-19

Tổng cục Hải quan đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, triển khai nhiều nội dung vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa đảm bảo quản lý hải quan, thông quan hàng hóa.

Cụ thể, ngay sau Chỉ thị 16/CT-TTg được ban hành, chiều ngày 31/3, Tổng cục Hải quan có văn bản 2135/TCHQ-VP chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.


Tổng cục Hải quan chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị 15/CT-TTg (ngày 27/3/2020), Chỉ thị số 16/CT-TTg (ngày 31/3/2020); Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, công văn 3756/BTC-TCCB (ngày 31/3/2020) của Bộ Tài chính; chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm về việc cán bộ công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị đảm bảo bố trí cán bộ thực hiện các công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19: thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người nhập cảnh, xuất cảnh; điều tra chống buôn lậu và giám sát trực tuyến; duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống hỗ trợ người sử dụng.

Tổng cục Hải quan lưu ý, tăng cường làm việc trực tuyến. Ngoài các công việc nghiệp vụ nêu trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở… các công việc khác được thực hiện trực tuyến. Số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức độ tối thiểu.

Cùng với đó, các đơn theo chức năng nhiệm vụ cũng được Tổng cục Hải quan giao triển khai các nội dung đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như công tác nghiệp vụ.

Tổng cục chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đảm bảo hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7. Cài đặt hướng dẫn các đơn vị toàn ngành làm việc từ xa qua mạng Internet.

Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình của đơn vị (diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở…) và hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong công việc và phòng chống dịch bệnh./.