Hai mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Từ thời điểm 1-1-2020, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng hai mức lương tối thiểu mới theo vùng để đóng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội có thông báo về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) từ thời điểm 1-1-2020.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15-11-2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN áp dụng từ ngày 1-1-2020 với bốn vùng. Cụ thể là: Vùng 1: mức 4.420.000 đồng/tháng; Vùng 2: mức 3.920.000 đồng/tháng; Vùng 3: mức 3.430.000 đồng/tháng; Vùng 4: mức 3.070.000 đồng/tháng.


Đối chiếu với Nghị định 90/2019/NĐ-CP, các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu 4.420.000 đồng/tháng cho vùng 1 của Hà Nội gồm: các quận, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu 3.920.000 đồng/tháng cho vùng 2 ở Hà Nội là các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội.

Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, bảo đảm mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất.

Ngoài ra, mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cần lưu ý, lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương, các khoản lương bổ sung theo quy định phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Đến ngày 31-1-2020, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định vào hồ sơ phát sinh tháng 1 năm 2020.

Tính đến ngày 30-9 năm nay, số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt gần 274 nghìn đơn vị.