Giao dịch điện tử: Lợi cho người nộp thuế, góp phần phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh phục vụ, cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Việc giao dịch trực tuyến không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại không cần thiết mà còn giúp hạn chế việc tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Và để phòng, chống dịch Covid-19, hiện Cục Thuế, một số Chi cục Thuế trong tỉnh đã tạm ngừng giao dịch trực tiếp.

Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Tâm, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, xung quanh vấn đề nói trên.  

- Thưa ông, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan thuế đã có những thay đổi như thế nào trong cách thức hỗ trợ nhằm vừa giúp NNT có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kịp thời vừa bảo đảm phòng, chống dịch? 

- Từ những năm trước, Cục Thuế đã triển khai việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử và đã phổ biến, triển khai Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (Hệ thống Etax) cho NNT trên địa bàn. Qua đó, NNT đã thực hiện gửi hồ sơ thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử, kể cả gửi văn bản vướng mắc về thuế cho cơ quan thuế qua Hệ thống Etax mà không phải gửi hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế. Trừ trường hợp gặp sự số về đường truyền, NNT có thể gửi hồ sơ qua đường bưu chính. 

Đối với NNT là cá nhân thuộc diện quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tiếp với cơ quan thuế gửi hồ sơ quyết toán Thuế TNCN được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế hoặc đăng ký thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế. 

Với phương thức giao dịch chủ yếu bằng phương thức điện tử đã hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế và người nộp thuế, từ đó vừa giúp NNT bảo đảm việc khai thuế, nộp thuế theo quy định vừa góp phần thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1977/TCT-TTKT ngày 7-6-2021. 

Theo đó, việc triển khai phải bảo đảm tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT, Quyết định số 1215/QĐ-TCT và Công văn số 1977/TCT-TTKT về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 được cấp thẩm quyền phê duyệt; cùng với đó tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro về thuế của NNT trong kế hoạch trước

Qua phân tích, xem xét điều chỉnh lại kế hoạch đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 theo hướng tăng hoặc giảm số lượng doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra phù hợp với phân tích rủi ro theo mức độ cao, vừa và thấp; giảm số lượng doanh nghiệp kiểm tra tại trụ sở NNT, chuyển sang kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để giảm bớt tiếp xúc theo chỉ đạo về phòng chống dịch. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với NNT được thanh tra, kiểm tra trong việc trao đổi, cung cấp hồ sơ, tài liệu. Ưu tiên áp dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử của ngành thuế trong việc trao đổi nghiệp vụ, cung cấp hồ sơ, tài liệu.

- Trong bối cảnh giao dịch trực tiếp đang rất hạn chế, ông có khuyến cáo gì để giúp NNT có thể thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2021 nhanh, gọn, đúng quy định?

- Để thực hiện nhiệm vụ thuế năm 2021 nhanh, gọn, đúng quy định, Cục Thuế đang tiến hành thực hiện tốt lộ trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã ban hành. Trong đó có nhiều điểm mới, quan trọng ngành thuế cũng đang triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tạo thuận lợi cho NNT và phù hợp với xu thế. 

Tuy nhiên, ngay trong những tháng đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và không thuận lợi cho công tác thu thu ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2021. Dù vậy, với sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, một mặt ngành thuế và doanh nghiệp phải thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời phải thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế và ngành thuế cũng phải hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 cấp trên giao, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hiện nay. 

Từ đó, để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của NNT theo hướng nhanh, gọn, đúng quy định, doanh nghiệp cần chấp hành kê khai nộp thuế theo đúng pháp luật về thuế, kế đến là áp dụng thực hiện triệt để các ứng dụng điện tử do Cổng thông tin quốc gia, ngành thuế triển khai để thực hiện nghĩa vụ nhanh và bảo đảm đồng thời mọi vướng mắc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế cần mạnh dạn phản ánh với cơ quan thuế để được hướng dẫn kịp thời và đúng quy định

- Xin cảm ơn ông!