• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageGiảm tỷ lệ phí hàng hải để lại cho Cảng vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.


Thông tư số 90 sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán phí, lệ phí hàng hải như sau: Người nộp phí, lệ phí hàng hải phải nộp và thanh toán xong các khoản phí, lệ phí hàng hải trước khi tàu thuyền được cảng vụ hàng hải cấp phép rời khu vực hàng hải.

Người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp các khoản phí, lệ phí trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp phép rời cảng trong một số trường hợp, như: Người nộp phí, lệ phí có ký quỹ tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật dân sự để nộp phí, lệ phí cho tàu thuyền theo quy định tại thông tư này. 

Như vậy, người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp các khoản phí, lệ phí trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp phép rời cảng trong một số trường hợp người nộp phí, lệ phí có ký quỹ tại tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BTC như sau: “Các Cảng vụ hàng hải được để lại 50% tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều này và nộp 50% tiền phí thu được vào ngân sách trung ương theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước thay vì để lại 57% và nộp về ngân sách là 43% như hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2020.

Theo: Haiquanonline