Gia tăng số người nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nguyên nhân của tình trạng giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc.

Do ảnh hưởng của Covid-19, số lượng người nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng mạnh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5-2020.

Theo báo cáo, số người tham gia bảo hiểm xã hội trong tháng 4-2020 là khoảng 15,321 triệu người (giảm 212 nghìn người so với tháng trước và giảm 453 nghìn người so với thời điểm hết năm 2019).


Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,737 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 584 nghìn người; Bảo hiểm thất nghiệp khoảng 12,969 triệu người (giảm 311 nghìn người so với tháng trước và giảm 460 nghìn người so với thời điểm hết năm 2019); Bảo hiểm y tế khoảng 85,401 triệu người (tăng 800 nghìn người so với tháng trước và giảm 535 nghìn người so với thời điểm hết năm 2019), đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Nguyên nhân của tình trạng giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 1 1.266 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 99.135 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 30.269 người so với tháng trước); giải quyết 1.024.050 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng súc, phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 84.253 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tăng 28.801 người so với tháng trước). Trong đó 83.055 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 1.198 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, thời gian gần đây, do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, người lao động bị tạm ngừng việc hoặc mất việc làm cho nên số người muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng mạnh.

Tuy nhiên, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khuyến cáo, việc nhận bảo hiểm xã hội  một lần là “lợi trước mắt, thiệt thòi lâu dài”. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời điểm này, nếu không may bị thất nghiệp, người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề; đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ Gói an sinh của Chính phủ.

Đợi qua đợt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nền kinh tế tiếp tục được vận hành, có cơ hội trở lại thị trường lao động, tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội để cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này.