Đề nghị quy định thêm về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong trường hợp đặc thù

Góp ý vào dự thảo nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường hợp đặc thù. 


Cụ thể, khoản 5 Điều 8 dự thảo quy định “thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký theo số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch”.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với một số DN có giao dịch tự động online, tại một thời điểm mặc định được sinh hóa đơn thì về mặt công nghệ hạ tầng không cho phép có thể thực hiện ký đồng thời khối lượng lớn hóa đơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Cụ thể, đối với hoạt động ngân hàng, chứng khoán tại thời điểm cuối ngày hoặc thời điểm cuối tháng, với khối lượng có thể lên đến hàng triệu giao dịch thì phải đến hai hôm sau hệ thống mới ký hết được hóa đơn, hoặc tại thời điểm 23h59’ phát sinh giao dịch thì hệ thống ký số sẽ thực hiện sang ngày hôm sau, như vậy thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số, ký điện tử trên hóa đơn trong các trường hợp này là không thể trùng khớp được.

Ngoài ra, góp ý liên quan đến việc ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, VCCI cho rằng, một số DN có tên, địa chỉ rất dài, nếu phải viết đầy đủ trên hóa đơn sẽ gây khó khăn khi thực hiện trên thực tế. Để tạo thuận lợi cho DN, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý, đề nghị ban soạn thảo sửa đổi theo hướng cho phép viết tắt tên thương mại và địa chỉ ngắn gọn nhưng không làm sai lệch thông tin của người mua và lấy mã số thuế làm gốc để quản lý thông tin.

Đối với dự thảo quy định xử lý hóa đơn có sai sót trong trường hợp đã gửi cho người mua, nếu có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế. 

Theo phản ánh của DN, ngân hàng sử dụng các chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn tài chính, trên chứng từ này có đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế khách hàng, số tiền thuế, thuế suất diễn giải theo từng giao dịch và các thông số này đã được xây dựng trên hệ thống, mỗi chứng từ giao dịch được gán một tham số duy nhất theo thứ tự từ thấp đến cao là số hóa đơn. Khi phát sinh giao dịch hoàn/hủy phí dịch vụ hoặc lãi cho khách hàng thì hệ thống tự sinh hóa đơn tương ứng, giao dịch được tự gán tham số duy nhất (theo dạng chứng từ giao dịch báo có) theo thứ tự từ thấp đến cao. 

Do đó, VCCI đề nghị trường hợp đặc thù như ngân hàng và một số trường hợp tương tự khác, thì gửi báo cáo tổng hợp như báo cáo định kỳ hóa đơn gửi cơ quan thuế thay vì phải gửi thông báo cho mỗi lần phát sinh việc sai sót, đồng thời bỏ quy định phải có văn bản thỏa thuận với người mua.