CV 453/CTK-TH v/v yêu cầu gửi báo cáo điện tử có chữ ký số

Kính gửi quý khách hàng,

Nhằm đảm bảo tính pháp lý và nâng cao chất lượng số liệu  báo cao thống kê, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh gửi thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố công văn 453/CTK-TH với yêu cầu gửi báo cáo điện tử có chữ ký số. Mời quý khách hàng đọc công văn tại đây.