• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageCHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 03/12/2020 vừa qua đã diễn ra lễ kết hợp tác về "CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Giữa Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố, Công ty Cổ phần TS24 và Công ty Cổ phần Chứng Số An Toàn.

--------

Tham dự chương trình ký kết:

☀️ Ông Lê Minh Trung (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố)

☀️ Ông Nguyễn Phan Việt Thủy, (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TS24)

☀️ Ông Nguyễn Quốc Bằng, (Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng số An Toàn)


--------

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố tiếp cận với các gói giải pháp chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

🔔 Nội dung hỗ trợ chuyển đổi số bao gồm:

🎯 1. Chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, kế toán và thuế điện tử.

🎯 2. Chuyển đổi số về quản lý nhân sự và Bảo hiểm xã hội điện tử.

🎯 3. Xây dựng số hoá ISO Quản lý ISO điện tử cho doanh nghiệp.

🎯 4. Chuyển đổi số về thực hành sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản)

🎯 5. Chuyển đổi số về bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ kết nối với trang thương mại điện tử của từng quận huyện.

Các nội dung chương trình hỗ trợ gắn với nội dung về chuyển đổi số của thành phố theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh.

-------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

✉ Website: https://web.ts24.com.vn

✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188

✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154

✉ Email: info@ts24.com.vn

✉ FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/

✉ Instagram: https://www.instagram.com/ts24corp/

✉ Youtube: http://www.youtube.com/c/TS24Corp

📲 App TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care👉