• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageChi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp Tết Nguyên đán 2021

Trong tháng 1-2020, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trá lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2021.

Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ truyền Tân Sửu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2021.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021.

Bên cạnh đó, cần thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; Tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.