Chỉ chấp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử từ ngày 01/9/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được hướng dẫn tại Công văn 1750/BHXH-QLT về sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Theo đó, Cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện lập hồ sơ BHXH qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam bằng phần mềm KHBXH do BHXH Việt Nam cung cấp hoặc sử dụng phần mềm kê khai của một số nhà I-Van như TS24.


Đăng kí giao dịch bảo hiểm xã hội qua internet ( Ảnh minh họa)

Việc đăng ký, cài đặt và sử dụng phần mềm BHXH được hướng dẫn tại link sau đây: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, nếu sử dụng phần mềm của các nhà Ivan thì đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ nêu trên để được hướng dẫn kê khai giao dịch điện tử.

Đồng thời, BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ chỉ tiếp nhận các hồ sơ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử kể từ ngày 01/9/2019, Đơn vị dùng chữ ký số hiện đang ký các loại hồ sơ khác nộp cho cơ quan BHXH để ký hồ sơ giao dịch điện tử với các đối tượng đang quản lý.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 1750/BHXH-QLT được ban hành ngày 05/8/2019.


Theo: thukyluat.vn