• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageChấn chỉnh những tồn tại trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua theo dõi kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra về công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn có sai sót về nghiệp vụ như: bảo hiểm xã hội một số địa phương chưa chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ thu, ghi sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ.

Cá biệt có tình trạng cố tình làm sai quy trình trong thực thi nhiệm vụ để trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành.

Để quản lý chặt chẽ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn lạm dụng gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu:

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai đúng, đủ các quy định của pháp luật; rà soát việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm về thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện trùng thời gian hưởng các chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm thất nghiệp thì phải thông báo cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động biết để xử lý theo quy định như: hủy Quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần với trường hợp hưởng không đúng quy định, thu hồi tiền bảo hiểm xã hội một lần; không thực hiện đồng bộ, cộng nối, gộp sổ đối với quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần của người lao động...