Cách tính tỉ lệ lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác 30 năm 4 tháng, nghỉ hưu từ ngày 1.1.2021. BHXH tỉnh Cao Bằng tính tôi được hưởng 68% mức lương hưu, như vậy đúng hay sai?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì khi nghỉ hưu, người lao động phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ mới được hưởng lương hưu.

Trong đó, đối với lao động nam: Nghỉ hưu từ ngày 1.1.2020: Tỉ lệ hưởng 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điểm b,c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định mức lương hưu hằng tháng như sau:

b) Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

c) Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

 

Như vậy, nếu bạn là nam thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông 30 năm 4 tháng, số tháng lẻ 4 tháng được tính là nửa năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của ông là 30,5 năm.

+ 19 năm đầu tính bằng 45%.

+ Từ năm thứ 20 đến năm thứ 30,5 là 11,5 năm, tính thêm: 11,5 x 2% = 23%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông là: 45% + 23% = 68%.

Nếu bạn là nữ thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà là: 30,5 năm.

+ 15 năm đầu tính bằng 45%;

+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30,5 là 15,5 năm, tính thêm: 15,5 x 2% = 31%;

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông là: 45% + 31% = 76%. Theo quy định mức tối đa người lao động được hưởng là 75%, vì vậy bà sẽ nhận được mức lương hưu là 75%.